k.ú.: 756130 - Straník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599191 - Nový Jičín NUTS5 CZ0804599191
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 199 891785
zahrada 322 237042
ovoc. sad 1 3963
travní p. 380 1694425
lesní poz 643 1786629
vodní pl. nádrž umělá 1 27
vodní pl. tok přirozený 68 28639
vodní pl. tok umělý 3 3578
zast. pl. společný dvůr 1 268
zast. pl. zbořeniště 4 940
zast. pl. 256 58155
ostat.pl. jiná plocha 116 95079
ostat.pl. manipulační pl. 8 8556
ostat.pl. neplodná půda 71 56093
ostat.pl. ostat.komunikace 157 94823
ostat.pl. pohřeb. 3 2564
ostat.pl. silnice 12 33439
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 14701
Celkem KN 2253 5010706
Par. KMD 2253 5010706
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 162
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 250
LV 360
spoluvlastník 510

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.08.2014
KM-D 1:2000 05.06.2000 06.08.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 05.06.2000 reprodukce otisku mapy z r. 1887


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 13:02

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.