k.ú.: 756113 - Strání - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592617 - Strání NUTS5 CZ0722592617
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1405 6860194
zahrada 1206 603499
ovoc. sad 5 64347
travní p. 453 4257077
lesní poz les(ne hospodář) 2 1255
lesní poz 397 25394553
vodní pl. nádrž umělá 2 16176
vodní pl. tok přirozený 94 171411
vodní pl. zamokřená pl. 3 1668
zast. pl. zbořeniště 37 5170
zast. pl. 1566 410180
ostat.pl. jiná plocha 403 980611
ostat.pl. manipulační pl. 71 101314
ostat.pl. neplodná půda 153 104854
ostat.pl. ostat.komunikace 337 508739
ostat.pl. pohřeb. 2 12291
ostat.pl. silnice 45 259324
ostat.pl. skládka 3 12991
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 29817
ostat.pl. zeleň 9 2483
Celkem KN 6205 39797954
EN 4 30215
PK 5698 10702071
Celkem ZE 5702 10732286
Par. KMD 385 25841076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 70
č.p. byt.dům 22
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 933
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. adminis. 1
č.e. garáž 89
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 12
č.e. výroba 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 60
bez čp/če jiná st. 118
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 25
bez čp/če zem.stav 79
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo odkališ. 3
Celkem BUD 1486
byt.z. byt 146
byt.z. garáž 3
obč.z. byt 71
Celkem JED 220
LV 2228
spoluvlastník 4054

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1828


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 25.09.2020 14:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička