k.ú.: 756113 - Strání - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592617 - Strání NUTS5 CZ0722592617
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1406 6860563
zahrada 1207 603832
ovoc. sad 5 64347
travní p. 453 4257077
lesní poz les(ne hospodář) 2 1255
lesní poz 397 25394553
vodní pl. nádrž umělá 2 16176
vodní pl. tok přirozený 94 171411
vodní pl. zamokřená pl. 3 1668
zast. pl. zbořeniště 37 5170
zast. pl. 1563 409478
ostat.pl. jiná plocha 403 980611
ostat.pl. manipulační pl. 71 101314
ostat.pl. neplodná půda 153 104854
ostat.pl. ostat.komunikace 337 508778
ostat.pl. pohřeb. 2 12291
ostat.pl. silnice 45 259324
ostat.pl. skládka 3 12991
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 29817
ostat.pl. zeleň 9 2483
Celkem KN 6204 39797993
EN 4 30215
PK 5698 10702071
Celkem ZE 5702 10732286
Par. KMD 385 25841076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 71
č.p. byt.dům 21
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 933
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. adminis. 1
č.e. garáž 89
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 12
č.e. výroba 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 59
bez čp/če jiná st. 116
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 25
bez čp/če zem.stav 79
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo odkališ. 3
Celkem BUD 1483
byt.z. byt 146
byt.z. garáž 3
obč.z. byt 71
Celkem JED 220
LV 2223
spoluvlastník 4036

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1828


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 15.07.2020 03:08

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.