k.ú.: 756113 - Strání - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592617 - Strání NUTS5 CZ0722592617
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1406 6860563
zahrada 1207 605164
ovoc. sad 5 64347
travní p. 452 4256121
lesní poz les(ne hospodář) 2 1255
lesní poz 397 25394553
vodní pl. nádrž umělá 2 16176
vodní pl. tok přirozený 94 171527
vodní pl. zamokřená pl. 3 1668
zast. pl. zbořeniště 36 5070
zast. pl. 1568 410155
ostat.pl. jiná plocha 394 987967
ostat.pl. manipulační pl. 69 100752
ostat.pl. neplodná půda 152 105810
ostat.pl. ostat.komunikace 336 508778
ostat.pl. pohřeb. 1 3472
ostat.pl. silnice 45 259324
ostat.pl. skládka 3 12991
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 29817
ostat.pl. zeleň 9 2483
Celkem KN 6191 39797993
EN 4 30215
PK 5698 10702071
Celkem ZE 5702 10732286
Par. KMD 383 25841076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 71
č.p. byt.dům 21
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 936
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. adminis. 1
č.e. garáž 89
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 12
č.e. výroba 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 58
bez čp/če jiná st. 112
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 26
bez čp/če zem.stav 84
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
vod.dílo odkališ. 3
Celkem BUD 1488
byt.z. byt 146
byt.z. garáž 3
obč.z. byt 59
Celkem JED 208
LV 2214
spoluvlastník 3740

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1828


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 05.12.2019 17:56

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.