k.ú.: 756105 - Stránecká Zhoř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596817 - Stránecká Zhoř NUTS5 CZ0635596817
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 244 2080282
zahrada 149 103920
travní p. 112 401742
lesní poz 26 71969
vodní pl. rybník 11 166425
vodní pl. tok přirozený 19 24226
vodní pl. tok umělý 8 806
zast. pl. společný dvůr 3 679
zast. pl. zbořeniště 3 2149
zast. pl. 235 118643
ostat.pl. dálnice 4 141545
ostat.pl. jiná plocha 69 38668
ostat.pl. manipulační pl. 26 95198
ostat.pl. neplodná půda 42 47074
ostat.pl. ostat.komunikace 109 86365
ostat.pl. silnice 8 50786
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7705
ostat.pl. zeleň 11 27139
Celkem KN 1082 3465321
Par. KMD 1082 3465321
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 111
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 11
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 229
LV 249
spoluvlastník 395

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2014
KM-D 1:2000 01.01.2001 26.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 05.06.2020 12:13

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.