k.ú.: 756105 - Stránecká Zhoř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596817 - Stránecká Zhoř NUTS5 CZ0635596817
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.09.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 275 2094043
zahrada 130 81728
travní p. 133 414370
lesní poz 26 71969
vodní pl. rybník 12 166425
vodní pl. tok přirozený 19 24226
vodní pl. tok umělý 8 806
zast. pl. společný dvůr 6 1584
zast. pl. zbořeniště 3 2149
zast. pl. 234 118698
ostat.pl. dálnice 4 141508
ostat.pl. jiná plocha 58 32999
ostat.pl. manipulační pl. 31 91540
ostat.pl. neplodná půda 50 52187
ostat.pl. ostat.komunikace 101 85853
ostat.pl. silnice 9 50786
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7705
ostat.pl. zeleň 10 26978
Celkem KN 1112 3465554
Par. KMD 1112 3465554
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 123
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 229
LV 251
spoluvlastník 398

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2014
KM-D 1:2000 01.01.2001 26.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 20.09.2019 10:24

Aktuality

16.09.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2019) je k dispozici ke stažení.

09.09.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2019.

30.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.