k.ú.: 756091 - Nová Zhoř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596817 - Stránecká Zhoř NUTS5 CZ0635596817
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 1045855
zahrada 17 10739
travní p. 86 196788
lesní poz 26 62824
vodní pl. rybník 1 3874
vodní pl. tok přirozený 2 3045
vodní pl. zamokřená pl. 1 201
zast. pl. 21 7928
ostat.pl. jiná plocha 10 3985
ostat.pl. neplodná půda 13 6915
ostat.pl. ostat.komunikace 12 8306
ostat.pl. silnice 5 18621
Celkem KN 359 1369081
Par. KMD 359 1369081
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.used 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 21
LV 73
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.09.2015
KM-D 1:2000 01.01.2001 22.09.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 26.09.2020 02:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička