k.ú.: 756091 - Nová Zhoř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596817 - Stránecká Zhoř NUTS5 CZ0635596817
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 162 1044875
zahrada 21 9837
travní p. 87 196861
lesní poz 29 62824
vodní pl. rybník 1 3874
vodní pl. tok přirozený 2 3045
vodní pl. zamokřená pl. 1 201
zast. pl. 19 7869
ostat.pl. jiná plocha 14 4445
ostat.pl. neplodná půda 18 7794
ostat.pl. ostat.komunikace 15 8871
ostat.pl. silnice 28 18585
Celkem KN 397 1369081
Par. KMD 397 1369081
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.used 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 19
LV 75
spoluvlastník 101

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.09.2015
KM-D 1:2000 01.01.2001 22.09.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 19.05.2019 21:19

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.