k.ú.: 756059 - Straky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537853 - Straky NUTS5 CZ0208537853
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 20588
orná půda 1061 7456643
zahrada 242 191992
ovoc. sad 2 2688
travní p. 230 302987
lesní poz 20 52431
vodní pl. nádrž umělá 8 8488
vodní pl. tok přirozený 112 47240
vodní pl. tok umělý 33 7417
vodní pl. zamokřená pl. 1 1595
zast. pl. společný dvůr 1 682
zast. pl. zbořeniště 1 400
zast. pl. 387 200816
ostat.pl. dráha 1 29465
ostat.pl. jiná plocha 60 567728
ostat.pl. manipulační pl. 34 82131
ostat.pl. neplodná půda 1 2053
ostat.pl. ostat.komunikace 252 112753
ostat.pl. pohřeb. 1 3200
ostat.pl. silnice 149 113727
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 17768
ostat.pl. zeleň 21 19946
Celkem KN 2625 9242738
Par. DKM 64 1054424
Par. KMD 2561 8188314
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 168
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 2
Celkem BUD 360
byt.z. byt 12
obč.z. byt 2
Celkem JED 14
LV 491
spoluvlastník 801

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.05.2017
DKM 1:1000 01.04.1997
THM-V 1:2000 01.08.1975 04.05.2017 01.08.1975
S-SK GS 1:2880 1842 31.07.1975 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 05.06.2020 03:08

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.