k.ú.: 756059 - Straky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537853 - Straky NUTS5 CZ0208537853
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1447 7413541
zahrada 251 178066
ovoc. sad 2 2688
travní p. 332 314984
lesní poz 36 52431
vodní pl. nádrž umělá 14 7481
vodní pl. tok přirozený 163 47240
vodní pl. tok umělý 48 7417
vodní pl. zamokřená pl. 2 1595
zast. pl. společný dvůr 2 929
zast. pl. zbořeniště 7 2021
zast. pl. 380 198996
ostat.pl. dráha 3 30371
ostat.pl. jiná plocha 112 580570
ostat.pl. manipulační pl. 73 105297
ostat.pl. neplodná půda 1 2053
ostat.pl. ostat.komunikace 349 128332
ostat.pl. pohřeb. 2 3200
ostat.pl. silnice 180 114160
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 45377
ostat.pl. zeleň 15 5526
Celkem KN 3438 9242275
Par. DKM 78 1054232
Par. KMD 3360 8188043
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 158
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 2
Celkem BUD 353
byt.z. byt 12
obč.z. byt 2
Celkem JED 14
LV 490
spoluvlastník 798

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.05.2017
DKM 1:1000 01.04.1997
THM-V 1:2000 01.08.1975 04.05.2017 01.08.1975
S-SK GS 1:2880 1842 31.07.1975 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 16.07.2019 13:02

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.