k.ú.: 755893 - Strachotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hustopeče email: kp.hustopece@cuzk.cz
Nádražní 35/1169, 69301 Hustopeče u Brna telefon: 519361111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584916 - Strachotín NUTS5 CZ0644584916
Pracoviště 735 - Hustopeče

Obec s rozšířenou působností 6207 - Hustopeče
Pověřený obecní úřad 62071 - Hustopeče

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 647 5114876
vinice 176 1230920
zahrada 267 134116
ovoc. sad 33 68767
travní p. 62 24218
lesní poz 2 15073
vodní pl. nádrž přírodní 3 269859
vodní pl. nádrž umělá 107 5337575
vodní pl. rybník 12 450379
vodní pl. tok přirozený 7 43144
vodní pl. tok umělý 26 64975
vodní pl. zamokřená pl. 9 3364
zast. pl. společný dvůr 3 761
zast. pl. zbořeniště 9 2805
zast. pl. 566 249748
ostat.pl. jiná plocha 422 581019
ostat.pl. manipulační pl. 72 76050
ostat.pl. neplodná půda 161 138284
ostat.pl. ostat.komunikace 114 252416
ostat.pl. pohřeb. 1 3620
ostat.pl. silnice 8 60244
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 13389
ostat.pl. zeleň 6 3084
Celkem KN 2714 14138686
Par. DKM 1381 13619535
Par. KMD 1333 519151
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 232
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 62
č.p. rod.rekr 8
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 71
č.e. rod.rekr 4
č.e. ubyt.zař 4
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 531
byt.z. byt 4
byt.z. j.nebyt 4
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 13
LV 743
spoluvlastník 1025

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2015 intravilán
DKM-KPÚ 19.06.2014 1:1000 08.10.2014 *)
DKM-KPÚ 21.08.2006 1:1000 07.12.2006 *) část k.ú. - vodní dílo Nové Mlýny
S-SK ŠS 1:2880 1825 01.12.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hustopeče.

vypočteno: 18.09.2020 10:05

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.