k.ú.: 755826 - Strahovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 512869 - Strahovice NUTS5 CZ0805512869
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8113 - Kravaře
Pověřený obecní úřad 81131 - Kravaře

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 405 4048104
zahrada 249 140128
ovoc. sad 1 7485
travní p. 196 342683
lesní poz 10 93506
vodní pl. nádrž umělá 1 3683
vodní pl. tok přirozený 91 42889
zast. pl. společný dvůr 16 29756
zast. pl. zbořeniště 14 5941
zast. pl. 319 107948
ostat.pl. jiná plocha 57 66782
ostat.pl. manipulační pl. 3 607
ostat.pl. neplodná půda 14 14984
ostat.pl. ostat.komunikace 69 119386
ostat.pl. pohřeb. 1 4009
ostat.pl. silnice 17 35330
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11122
Celkem KN 1465 5074343
Par. DKM 1465 5074343
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 231
č.p. výroba 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 32
Celkem BUD 319
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 1
Celkem JED 7
LV 344
spoluvlastník 434

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.05.2010
KM-D 1:1000 01.01.1998 18.05.2010 THM - G převedená ze systému S-42 byla z důvodu nedostatečné přesnosti digitalizována jako KM-D v S-JTSK a je dosud vedena mimo ISKN.
THM-G 1:2000 01.01.1966 01.01.1998
Ost. 1:2500 31.12.1887 01.01.1966 původní mapový operát pruský katastr


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 19.09.2020 05:31

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.