k.ú.: 755818 - Stradov u Chabařovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568015 - Chlumec NUTS5 CZ0427568015
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 121 616802
zahrada 69 39540
ovoc. sad 2 6311
travní p. 213 367289
lesní poz 37 1000970
vodní pl. nádrž přírodní 1 254
vodní pl. nádrž umělá 2 929
vodní pl. rybník 1 8258
vodní pl. tok přirozený 3 1439
vodní pl. zamokřená pl. 1 8427
zast. pl. zbořeniště 6 1464
zast. pl. 212 28647
ostat.pl. dráha 3 60111
ostat.pl. jiná plocha 35 35065
ostat.pl. manipulační pl. 1 335
ostat.pl. neplodná půda 8 20128
ostat.pl. ostat.komunikace 54 45876
ostat.pl. silnice 5 23489
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3988
Celkem KN 775 2269322
Par. DKM 775 2269322
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 74
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 33
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 198
LV 277
spoluvlastník 375

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2004
THM-V 1:1000 01.07.1981 30.06.2004
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 24.08.2019 04:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.