k.ú.: 755800 - Stradouň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 572306 - Stradouň NUTS5 CZ0534572306
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 623 4333354
zahrada 117 92244
ovoc. sad 3 15782
travní p. 73 263623
lesní poz 37 70066
vodní pl. tok přirozený 93 42038
zast. pl. společný dvůr 1 242
zast. pl. zbořeniště 4 1206
zast. pl. 140 73952
ostat.pl. jiná plocha 31 10902
ostat.pl. manipulační pl. 18 18067
ostat.pl. neplodná půda 61 48626
ostat.pl. ostat.komunikace 164 94296
ostat.pl. pohřeb. 1 2100
ostat.pl. silnice 75 72539
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3138
ostat.pl. zeleň 1 124
Celkem KN 1443 5142299
Par. KMD 1443 5142299
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 60
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 129
LV 217
spoluvlastník 351

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2009
S-SK GS 1:2880 1839 29.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 06.06.2020 03:03

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.