k.ú.: 755648 - Stošíkovice na Louce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594814 - Stošíkovice na Louce NUTS5 CZ0647594814
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 547 3529201
vinice 162 355951
zahrada 105 76103
ovoc. sad 453 1127065
travní p. 28 51953
lesní poz 133 366687
vodní pl. rybník 2 11034
vodní pl. tok přirozený 17 127850
vodní pl. zamokřená pl. 1 956
zast. pl. zbořeniště 19 5675
zast. pl. 163 103079
ostat.pl. jiná plocha 110 75104
ostat.pl. manipulační pl. 38 30165
ostat.pl. neplodná půda 25 6481
ostat.pl. ostat.komunikace 216 272763
ostat.pl. silnice 5 28797
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 663
ostat.pl. zeleň 11 3071
Celkem KN 2036 6172598
Par. DKM 1717 5939454
Par. KMD 319 233144
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 78
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 37
č.p. zem.stav 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če odkališ. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 155
LV 246
spoluvlastník 362

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.11.2013 přepracování na území mimo JPÚ
DKM-KPÚ 26.04.2010 1:1000 27.04.2010 *) JPÚ - upřesnění přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1827 08.11.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 30.09.2020 06:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička