k.ú.: 755583 - Stojice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575755 - Stojice NUTS5 CZ0532575755
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 531 3313189
zahrada 190 117370
ovoc. sad 3 10184
travní p. 144 245223
lesní poz 40 1274030
vodní pl. rybník 2 17131
vodní pl. tok přirozený 45 11214
vodní pl. tok umělý 49 11543
zast. pl. zbořeniště 1 38
zast. pl. 162 86174
ostat.pl. jiná plocha 36 13664
ostat.pl. manipulační pl. 4 25241
ostat.pl. neplodná půda 25 31255
ostat.pl. ostat.komunikace 69 93321
ostat.pl. pohřeb. 1 7793
ostat.pl. silnice 18 83150
ostat.pl. zeleň 26 27923
Celkem KN 1346 5368443
Par. DKM 31 204493
Par. KMD 1315 5163950
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 90
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 4
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 158
LV 233
spoluvlastník 359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.03.2017
KMD 1:1000 14.06.2016
S-SK GS 1:2880 1839 29.03.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 30.09.2020 18:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička