k.ú.: 755486 - Stěžov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540757 - Milín NUTS5 CZ020B540757
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 415 2621172
zahrada 73 83336
ovoc. sad 6 16653
travní p. 184 699206
lesní poz 164 5763893
vodní pl. nádrž umělá 1 551
vodní pl. rybník 4 97254
vodní pl. tok umělý 10 876
vodní pl. zamokřená pl. 1 5431
zast. pl. společný dvůr 1 363
zast. pl. zbořeniště 4 446
zast. pl. 66 38007
ostat.pl. jiná plocha 15 35084
ostat.pl. manipulační pl. 12 21706
ostat.pl. neplodná půda 195 161489
ostat.pl. ostat.komunikace 58 106368
ostat.pl. silnice 32 104975
Celkem KN 1241 9756810
Par. KMD 1241 9756810
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 64
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 7
Celkem JED 15
LV 193
spoluvlastník 322

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.12.2012
S-SK GS 1:2880 1839 05.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.07.2019 05:49

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.