k.ú.: 755451 - Stěžery - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570931 - Stěžery NUTS5 CZ0521570931
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 631 4732445
zahrada 412 206406
ovoc. sad 18 68165
travní p. 60 54373
lesní poz 13 16832
vodní pl. nádrž umělá 4 1572
vodní pl. tok přirozený 61 24471
vodní pl. tok umělý 7 1643
vodní pl. zamokřená pl. 1 763
zast. pl. společný dvůr 11 1835
zast. pl. zbořeniště 6 960
zast. pl. 523 149051
ostat.pl. jiná plocha 218 201866
ostat.pl. manipulační pl. 24 17140
ostat.pl. neplodná půda 16 8653
ostat.pl. ostat.komunikace 174 123695
ostat.pl. pohřeb. 1 3895
ostat.pl. silnice 72 97811
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 18179
Celkem KN 2256 5729755
Par. DKM 2256 5729755
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 16
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 345
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 60
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
Celkem BUD 512
byt.z. byt 61
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 5
obč.z. byt 78
obč.z. j.nebyt 19
Celkem JED 164
LV 872
spoluvlastník 1609

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.01.2005
ZMVM 1:2000 01.11.1981 17.01.2005
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2019 13:20

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.