k.ú.: 755427 - Suchá u Stebna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 546925 - Stebno NUTS5 CZ0427546925
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 380076
zahrada 50 15387
ovoc. sad 2 3643
travní p. 101 515138
lesní poz 22 292502
vodní pl. nádrž přírodní 1 144
vodní pl. tok přirozený 2 475
zast. pl. společný dvůr 1 23
zast. pl. zbořeniště 5 1477
zast. pl. 32 16079
ostat.pl. jiná plocha 6 5854
ostat.pl. neplodná půda 107 102724
ostat.pl. ostat.komunikace 33 21456
ostat.pl. silnice 3 11021
Celkem KN 380 1365999
Par. KMD 380 1365999
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 6
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 31
LV 38
spoluvlastník 45

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2011
S-SK GS 1:2880 1824 28.11.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 19.08.2019 21:07

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.