k.ú.: 755419 - Stebno u Dubic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 546925 - Stebno NUTS5 CZ0427546925
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 1036640
zahrada 122 52736
travní p. 261 1234084
lesní poz 88 750908
vodní pl. nádrž přírodní 1 79
vodní pl. rybník 1 5128
vodní pl. tok přirozený 2 1378
vodní pl. zamokřená pl. 1 1511
zast. pl. společný dvůr 1 11
zast. pl. zbořeniště 13 3882
zast. pl. 104 36857
ostat.pl. jiná plocha 23 6761
ostat.pl. manipulační pl. 25 11293
ostat.pl. neplodná půda 402 332782
ostat.pl. ostat.komunikace 83 84917
ostat.pl. pohřeb. 3 2102
ostat.pl. silnice 12 31901
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7897
ostat.pl. zeleň 5 2368
Celkem KN 1217 3603235
Par. KMD 1217 3603235
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 102
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 113
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1:2880 1843 30.11.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 16.07.2019 12:45

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.