k.ú.: 755419 - Stebno u Dubic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 546925 - Stebno NUTS5 CZ0427546925
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 1036640
zahrada 121 52761
travní p. 263 1234084
lesní poz 88 750908
vodní pl. nádrž přírodní 1 79
vodní pl. rybník 1 5128
vodní pl. tok přirozený 2 1378
vodní pl. zamokřená pl. 1 1511
zast. pl. společný dvůr 1 11
zast. pl. zbořeniště 12 3683
zast. pl. 99 35854
ostat.pl. jiná plocha 34 8074
ostat.pl. manipulační pl. 25 11272
ostat.pl. neplodná půda 402 332782
ostat.pl. ostat.komunikace 82 84904
ostat.pl. pohřeb. 3 2102
ostat.pl. silnice 12 31901
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7797
ostat.pl. zeleň 5 2368
Celkem KN 1221 3603237
Par. KMD 1221 3603237
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 97
byt.z. byt 12
obč.z. byt 2
Celkem JED 14
LV 117
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1:2880 1843 30.11.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 29.09.2020 16:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička