k.ú.: 755389 - Stebno u Petrohradu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566314 - Kryry NUTS5 CZ0424566314
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 162 4704819
chmelnice 5 234908
zahrada 91 46286
ovoc. sad 2 5470
travní p. 108 511361
lesní poz les(ne hospodář) 3 8768
lesní poz ostat.komunikace 9 16508
lesní poz 198 1624275
vodní pl. nádrž přírodní 4 6753
vodní pl. nádrž umělá 1 137334
vodní pl. tok přirozený 25 62607
vodní pl. tok umělý 11 23465
vodní pl. zamokřená pl. 7 28223
zast. pl. společný dvůr 25 15939
zast. pl. zbořeniště 42 4935
zast. pl. 184 86793
ostat.pl. dráha 1 66810
ostat.pl. jiná plocha 65 93859
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 274
ostat.pl. manipulační pl. 14 31049
ostat.pl. neplodná půda 168 316803
ostat.pl. ostat.komunikace 92 219354
ostat.pl. pohřeb. 1 1478
ostat.pl. silnice 11 82945
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 16231
ostat.pl. zeleň 28 13855
Celkem KN 1271 8361102
Par. DKM 1271 8361102
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 23
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 175
LV 172
spoluvlastník 238

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2017
DKM-KPÚ 1:1000 16.03.2015
DKM-KPÚ 1:1000 18.10.2011
FÚO 1:5000 01.01.1971 18.10.2011
Ost. 1:2000 01.01.1971 29.06.2017
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 01.10.2020 06:46

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička