k.ú.: 755362 - Stavěšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586579 - Stavěšice NUTS5 CZ0645586579
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1627 3729438
vinice 29 26871
zahrada 280 204910
ovoc. sad 20 58289
travní p. 243 222576
lesní poz les(ne hospodář) 1 88323
lesní poz 23 26276
vodní pl. nádrž umělá 98 27150
vodní pl. tok umělý 78 24615
vodní pl. zamokřená pl. 64 6494
zast. pl. zbořeniště 27 6064
zast. pl. 296 104430
ostat.pl. jiná plocha 75 143781
ostat.pl. manipulační pl. 81 40407
ostat.pl. neplodná půda 256 66288
ostat.pl. ostat.komunikace 354 137407
ostat.pl. pohřeb. 1 2147
ostat.pl. silnice 3 20182
ostat.pl. zeleň 11 796
Celkem KN 3567 4936444
Par. DKM 2549 4233441
Par. KMD 1018 703003
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 150
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 16
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 232
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 475
spoluvlastník 659

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.2014
KMD 1:1000 01.07.2014
DKM-KPÚ 30.11.2010 1:1000 30.11.2010 *)
THM-G 1:2000 01.01.1976 01.07.2014 30 % parcel
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.07.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 20.09.2020 23:35

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.