k.ú.: 755354 - Stavenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 570281 - Stavenice NUTS5 CZ0715570281
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 321 1184481
zahrada 73 50010
travní p. 119 386278
lesní poz 144 4618217
vodní pl. tok přirozený 57 65471
vodní pl. tok umělý 18 3817
vodní pl. zamokřená pl. 4 23136
zast. pl. společný dvůr 2 497
zast. pl. zbořeniště 1 82
zast. pl. 83 32391
ostat.pl. dráha 1 91
ostat.pl. jiná plocha 36 5350
ostat.pl. manipulační pl. 19 15712
ostat.pl. neplodná půda 33 13335
ostat.pl. ostat.komunikace 67 44472
ostat.pl. pohřeb. 1 1853
ostat.pl. silnice 22 21922
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2921
ostat.pl. zeleň 5 15278
Celkem KN 1007 6485314
Par. KMD 1007 6485314
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 57
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 82
LV 105
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.04.2012
S-SK ŠS 1834 17.04.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.07.2019 07:20

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.