k.ú.: 755354 - Stavenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 570281 - Stavenice NUTS5 CZ0715570281
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 338 1184405
zahrada 73 50010
travní p. 119 386278
lesní poz 144 4618217
vodní pl. tok přirozený 57 65471
vodní pl. tok umělý 18 3817
vodní pl. zamokřená pl. 4 23136
zast. pl. společný dvůr 2 497
zast. pl. zbořeniště 1 82
zast. pl. 82 32352
ostat.pl. dráha 1 91
ostat.pl. jiná plocha 37 5389
ostat.pl. manipulační pl. 19 15788
ostat.pl. neplodná půda 33 13335
ostat.pl. ostat.komunikace 67 44472
ostat.pl. pohřeb. 1 1853
ostat.pl. silnice 22 21922
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2921
ostat.pl. zeleň 5 15278
Celkem KN 1024 6485314
Par. KMD 1024 6485314
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 56
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 81
LV 105
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.04.2012
S-SK ŠS 1834 17.04.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 05.06.2020 14:48

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.