k.ú.: 755346 - Statenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539686 - Statenice NUTS5 CZ020A539686
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 244 808014
zahrada 855 546849
ovoc. sad 141 441809
travní p. 559 954636
lesní poz 13 515694
vodní pl. nádrž umělá 2 250
vodní pl. tok přirozený 50 20089
vodní pl. tok umělý 12 5022
zast. pl. zbořeniště 9 1631
zast. pl. 914 147279
ostat.pl. jiná plocha 224 133993
ostat.pl. manipulační pl. 8 3775
ostat.pl. neplodná půda 65 25598
ostat.pl. ostat.komunikace 180 112829
ostat.pl. silnice 16 60354
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 7784
ostat.pl. zeleň 3 930
Celkem KN 3312 3786536
Par. KMD 3312 3786536
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 136
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 412
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 196
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 6
Celkem BUD 887
byt.z. byt 54
byt.z. rozest. 7
obč.z. byt 12
Celkem JED 73
LV 1139
spoluvlastník 1737

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.04.2015
S-SK GS 1:2880 1840 08.04.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.05.2019 00:45

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.