k.ú.: 755346 - Statenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539686 - Statenice NUTS5 CZ020A539686
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 245 806944
zahrada 858 546284
ovoc. sad 142 441809
travní p. 575 954636
lesní poz 13 515694
vodní pl. nádrž umělá 2 250
vodní pl. tok přirozený 50 20089
vodní pl. tok umělý 12 5022
zast. pl. zbořeniště 9 1631
zast. pl. 926 148876
ostat.pl. jiná plocha 228 134033
ostat.pl. manipulační pl. 8 3775
ostat.pl. neplodná půda 65 25598
ostat.pl. ostat.komunikace 180 112827
ostat.pl. silnice 16 60354
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 7784
ostat.pl. zeleň 3 930
Celkem KN 3349 3786536
Par. KMD 3349 3786536
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 95
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 466
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 193
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 6
Celkem BUD 898
byt.z. byt 54
byt.z. rozest. 7
obč.z. byt 19
obč.z. dílna 2
Celkem JED 82
LV 1158
spoluvlastník 1771

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.04.2015
S-SK GS 1:2880 1840 08.04.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 29.09.2020 15:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička