k.ú.: 755231 - Starý Vestec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 534889 - Starý Vestec NUTS5 CZ0208534889
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2113 - Lysá nad Labem
Pověřený obecní úřad 21131 - Lysá nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 261 2315256
zahrada 80 40071
travní p. 3 578
lesní poz 2 917145
vodní pl. tok přirozený 9 13381
vodní pl. tok umělý 11 15724
zast. pl. zbořeniště 1 342
zast. pl. 150 70054
ostat.pl. jiná plocha 18 14289
ostat.pl. manipulační pl. 13 42149
ostat.pl. neplodná půda 9 5208
ostat.pl. ostat.komunikace 77 42940
ostat.pl. pohřeb. 1 1552
ostat.pl. silnice 14 70373
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1043
ostat.pl. zeleň 3 2212
Celkem KN 654 3552317
Par. KMD 654 3552317
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 24
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 58
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 146
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 184
spoluvlastník 293

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2012
S-SK GS 1841 27.04.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.08.2019 03:24

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.