k.ú.: 755231 - Starý Vestec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 534889 - Starý Vestec NUTS5 CZ0208534889
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2113 - Lysá nad Labem
Pověřený obecní úřad 21131 - Lysá nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 257 2294731
zahrada 79 39848
travní p. 3 578
lesní poz 2 917145
vodní pl. tok přirozený 9 13381
vodní pl. tok umělý 11 15724
zast. pl. zbořeniště 1 342
zast. pl. 156 77845
ostat.pl. jiná plocha 18 13222
ostat.pl. manipulační pl. 15 52017
ostat.pl. neplodná půda 9 5208
ostat.pl. ostat.komunikace 78 44168
ostat.pl. pohřeb. 1 1552
ostat.pl. silnice 14 70373
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1043
ostat.pl. zeleň 3 2212
Celkem KN 658 3549389
Par. KMD 658 3549389
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 23
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 59
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 152
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 189
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2012
S-SK GS 1841 27.04.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 19.09.2020 05:34

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.