k.ú.: 755214 - Malý Šachov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 545538 - Starý Šachov NUTS5 CZ0421545538
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 640491
zahrada 100 63096
travní p. 65 216173
lesní poz 5 253598
vodní pl. nádrž přírodní 1 146
vodní pl. tok přirozený 4 39244
vodní pl. zamokřená pl. 1 2134
zast. pl. společný dvůr 1 103
zast. pl. zbořeniště 19 2297
zast. pl. 86 23179
ostat.pl. dráha 2 4878
ostat.pl. jiná plocha 12 34796
ostat.pl. manipulační pl. 13 12031
ostat.pl. neplodná půda 20 25864
ostat.pl. ostat.komunikace 24 16305
ostat.pl. pohřeb. 1 1388
ostat.pl. silnice 3 39038
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9107
ostat.pl. zeleň 1 293
Celkem KN 406 1384161
Par. DKM 406 1384161
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 85
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 108
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.08.1999
ZMVM 1:2000 01.11.1981 02.08.1999 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1824 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 01.06.2020 18:08

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.