k.ú.: 755192 - Starý Rokytník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 132 4681720
zahrada 158 137926
travní p. mez, stráň 12 10694
travní p. 563 3898006
lesní poz mez, stráň 1 183
lesní poz ostat.komunikace 1 753
lesní poz 319 4847984
vodní pl. nádrž přírodní 1 1309
vodní pl. nádrž umělá 7 21337
vodní pl. tok přirozený 33 76000
vodní pl. tok umělý 20 3825
vodní pl. zamokřená pl. 7 9707
zast. pl. společný dvůr 5 2015
zast. pl. zbořeniště 31 9121
zast. pl. 252 81273
ostat.pl. jiná plocha 262 217006
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 7 1536
ostat.pl. manipulační pl. 51 92910
ostat.pl. mez, stráň 49 80280
ostat.pl. neplodná půda 165 119597
ostat.pl. ostat.komunikace 316 352947
ostat.pl. pohřeb. 1 1050
ostat.pl. silnice 7 61053
ostat.pl. skládka 6 68894
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11102
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1177
Celkem KN 2409 14789405
Par. DKM 2405 14788467
Par. KMD 4 938
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 26
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 108
č.p. rod.rekr 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 249
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 348
spoluvlastník 563

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2009
DKM-KPÚ 14.05.2008 1:1000 21.05.2008 *) JPÚ-extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 31.03.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 26.05.2019 05:24

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.