k.ú.: 755192 - Starý Rokytník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 125 4629959
zahrada 159 138409
travní p. mez, stráň 13 11719
travní p. 568 3950374
lesní poz mez, stráň 2 6820
lesní poz ostat.komunikace 1 753
lesní poz 313 4860923
vodní pl. nádrž přírodní 1 1309
vodní pl. nádrž umělá 7 21337
vodní pl. tok přirozený 33 76000
vodní pl. tok umělý 14 3825
vodní pl. zamokřená pl. 6 9707
zast. pl. zbořeniště 7 3056
zast. pl. 261 82115
ostat.pl. jiná plocha 294 236995
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 7 1536
ostat.pl. manipulační pl. 42 80594
ostat.pl. mez, stráň 50 80644
ostat.pl. neplodná půda 152 103397
ostat.pl. ostat.komunikace 305 349170
ostat.pl. pohřeb. 1 1050
ostat.pl. silnice 7 61053
ostat.pl. skládka 6 68894
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11102
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1177
Celkem KN 2377 14791918
Par. DKM 2373 14790980
Par. KMD 4 938
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 26
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 108
č.p. rod.rekr 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 258
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 356
spoluvlastník 565

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2009
DKM-KPÚ 14.05.2008 1:1000 21.05.2008 *) JPÚ-extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 31.03.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 30.09.2020 16:29

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička