k.ú.: 755150 - Starý Plzenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 558371 - Starý Plzenec NUTS5 CZ0323558371
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32092 - Starý Plzenec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 636 4419020
zahrada 1530 1015931
ovoc. sad 8 20402
travní p. 698 1837769
lesní poz les s budovou 3 95
lesní poz 317 5491242
vodní pl. nádrž přírodní 2 3585
vodní pl. nádrž umělá 6 7299
vodní pl. tok přirozený 75 142277
vodní pl. tok umělý 30 21768
zast. pl. společný dvůr 1 63
zast. pl. zbořeniště 2 369
zast. pl. 2132 433878
ostat.pl. dráha 31 196405
ostat.pl. dálnice 123 221099
ostat.pl. jiná plocha 506 513231
ostat.pl. manipulační pl. 76 84616
ostat.pl. neplodná půda 256 224177
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 273
ostat.pl. ostat.komunikace 906 499747
ostat.pl. pohřeb. 3 13911
ostat.pl. silnice 196 276833
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 141 310876
ostat.pl. zeleň 72 160127
Celkem KN 7751 15894993
Par. DKM 7751 15894993
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 65
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 29
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 1230
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 144
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 277
bez čp/če jiná st. 140
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 26
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 53
rozestav. 10
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2056
byt.z. byt 416
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 63
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 16
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 513
LV 2560
spoluvlastník 3927

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.10.2011
DKM-KPÚ 02.06.2003 1:1000 04.07.2003 *) část
THM-V 1:2000 01.06.1982 07.10.2011 část
ZMVM 1:2000 01.06.1982 07.10.2011 původ mapy THM - část
S-SK GS 1:2880 1838 01.06.1982 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 23.09.2020 15:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička