k.ú.: 755109 - Jazovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594806 - Starý Petřín NUTS5 CZ0647594806
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62202 - Vranov nad Dyjí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 3871112
zahrada 51 39423
travní p. 23 89378
lesní poz les s budovou 99 4916
lesní poz 62 3147304
vodní pl. nádrž umělá 5 314211
vodní pl. rybník 1 484
vodní pl. tok přirozený 12 8909
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 15
zast. pl. zbořeniště 4 1998
zast. pl. 156 42244
ostat.pl. jiná plocha 30 56443
ostat.pl. manipulační pl. 13 47214
ostat.pl. neplodná půda 5 28781
ostat.pl. ostat.komunikace 68 106735
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 8802
Celkem KN 575 7767969
PK 44 141083
GP 320 4074124
Celkem ZE 364 4215207
Par. KMD 396 3229759
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 23
č.e. rod.rekr 152
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 231
LV 252
spoluvlastník 323

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1824


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 23.09.2020 15:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička