k.ú.: 755052 - Starý Kolín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533700 - Starý Kolín NUTS5 CZ0204533700
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 333 6159689
zahrada 542 263206
ovoc. sad 6 14052
travní p. 60 146626
lesní poz les(ne hospodář) 1 10187
lesní poz 97 640258
vodní pl. nádrž umělá 5 14690
vodní pl. tok přirozený 79 241591
vodní pl. tok umělý 14 49564
vodní pl. zamokřená pl. 8 74727
zast. pl. společný dvůr 32 5748
zast. pl. zbořeniště 3 506
zast. pl. 761 276466
ostat.pl. dráha 93 188887
ostat.pl. jiná plocha 90 108781
ostat.pl. manipulační pl. 89 201327
ostat.pl. neplodná půda 40 35500
ostat.pl. ostat.komunikace 188 228137
ostat.pl. pohřeb. 2 8455
ostat.pl. silnice 15 75706
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 22814
ostat.pl. zeleň 10 15502
Celkem KN 2472 8782419
PK 1261 6079100
Celkem ZE 1261 6079100
Par. DKM 80 410297
Par. KMD 17 70944
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. byt.dům 16
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 514
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 12
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 11
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 59
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 743
byt.z. byt 131
byt.z. garáž 1
Celkem JED 132
LV 980
spoluvlastník 1567

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 17.06.2021 1:1000 17.06.2021 *) část. k.ú. přepracování "A"
Ins. A 1:1000 01.01.1950 16.06.2021 část k.ú.
S-SK GS 1:2880 1841 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 16.08.2022 06:44

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.