k.ú.: 755036 - Starý Jičín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599905 - Starý Jičín NUTS5 CZ0804599905
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 19 6501
orná půda 551 1779863
zahrada 304 253811
ovoc. sad 1 2086
travní p. mez, stráň 6 2074
travní p. 52 120000
lesní poz 8 752341
vodní pl. nádrž umělá 7 41596
vodní pl. tok přirozený 16 6611
vodní pl. tok umělý 34 6652
zast. pl. společný dvůr 2 2752
zast. pl. zbořeniště 4 1392
zast. pl. 255 66832
ostat.pl. jiná plocha 70 36323
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1028
ostat.pl. manipulační pl. 12 23716
ostat.pl. mez, stráň 4 521
ostat.pl. neplodná půda 12 20248
ostat.pl. ostat.komunikace 161 151882
ostat.pl. pohřeb. 1 5669
ostat.pl. silnice 19 94282
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8835
ostat.pl. zamokřená pl. 1 378
ostat.pl. zeleň 12 8589
Celkem KN 1553 3393982
Par. DKM 1553 3393982
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 67
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 21
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 7
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 255
byt.z. byt 38
byt.z. garáž 1
Celkem JED 39
LV 441
spoluvlastník 604

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.08.2002 převedena ZMVM
ZMVM 1:2000 01.01.1985 19.08.2002
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1985 reprodukce otisku mapy z r. 1896


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2019 10:54

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.