k.ú.: 755001 - Starý Hrozenkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592609 - Starý Hrozenkov NUTS5 CZ0722592609
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 752 906752
zahrada 322 249669
ovoc. sad 380 1326108
travní p. 1055 1812769
lesní poz 359 5097606
vodní pl. nádrž přírodní 9 9128
vodní pl. nádrž umělá 2 15500
vodní pl. tok přirozený 62 51080
zast. pl. zbořeniště 22 5681
zast. pl. 432 123808
ostat.pl. jiná plocha 893 661042
ostat.pl. manipulační pl. 85 54412
ostat.pl. neplodná půda 93 134476
ostat.pl. ostat.komunikace 195 144399
ostat.pl. pohřeb. 3 7522
ostat.pl. silnice 187 214613
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 18489
ostat.pl. zeleň 39 7705
Celkem KN 4904 10840759
Par. KMD 4895 10834148
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. byt.dům 8
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 253
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 35
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
Celkem BUD 402
byt.z. byt 63
obč.z. byt 9
Celkem JED 72
LV 570
spoluvlastník 858

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1828 18.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 23.09.2020 21:48

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička