k.ú.: 755001 - Starý Hrozenkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592609 - Starý Hrozenkov NUTS5 CZ0722592609
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 752 906752
zahrada 323 249724
ovoc. sad 380 1326108
travní p. 1052 1812769
lesní poz 359 5097606
vodní pl. nádrž přírodní 9 9128
vodní pl. nádrž umělá 2 15500
vodní pl. tok přirozený 60 51080
zast. pl. zbořeniště 22 5681
zast. pl. 431 124104
ostat.pl. jiná plocha 891 661041
ostat.pl. manipulační pl. 85 54061
ostat.pl. neplodná půda 93 134476
ostat.pl. ostat.komunikace 195 144399
ostat.pl. pohřeb. 3 7522
ostat.pl. silnice 187 214613
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 18489
ostat.pl. zeleň 39 7705
Celkem KN 4897 10840758
Par. KMD 4888 10834147
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. byt.dům 8
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 253
č.e. rod.rekr 2
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 35
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
Celkem BUD 401
byt.z. byt 63
obč.z. byt 9
Celkem JED 72
LV 564
spoluvlastník 844

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1828 18.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 06.12.2019 09:06

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.