k.ú.: 754960 - Skoranov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572411 - Třemošnice NUTS5 CZ0531572411
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 227 804201
zahrada 97 40138
ovoc. sad 2 11002
travní p. 56 199237
lesní poz 39 1673165
vodní pl. nádrž umělá 3 1781
zast. pl. společný dvůr 2 54
zast. pl. zbořeniště 3 286
zast. pl. 89 40173
ostat.pl. jiná plocha 33 80601
ostat.pl. manipulační pl. 3 13802
ostat.pl. neplodná půda 32 11533
ostat.pl. ostat.komunikace 49 38258
ostat.pl. silnice 45 86682
Celkem KN 680 3000913
Par. KMD 680 3000913
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 39
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 88
LV 114
spoluvlastník 181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2009
S-SK GS 1:2880 1838 21.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 17.08.2019 23:20

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.