k.ú.: 754943 - Starý Bydžov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 573132 - Starý Bydžov NUTS5 CZ0521573132
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 905 6778259
zahrada 205 160521
ovoc. sad 21 76108
travní p. 89 142482
lesní poz 1 49105
vodní pl. nádrž umělá 4 5517
vodní pl. tok přirozený 57 12977
vodní pl. tok umělý 20 5317
zast. pl. společný dvůr 2 1056
zast. pl. zbořeniště 6 5374
zast. pl. 270 159125
ostat.pl. jiná plocha 96 96888
ostat.pl. manipulační pl. 26 57904
ostat.pl. neplodná půda 9 24383
ostat.pl. ostat.komunikace 113 110983
ostat.pl. pohřeb. 1 5591
ostat.pl. silnice 23 122506
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11026
ostat.pl. zeleň 47 38034
Celkem KN 1900 7863156
Par. DKM 1900 7863156
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 163
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 4
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 237
byt.z. byt 25
Celkem JED 25
LV 479
spoluvlastník 1025

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.2001 doplnění ZE-DKM již na celém KÚ
DKM 1:1000 01.05.1995
S-SK GS 1:2880 1841 01.05.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 01.06.2020 18:23

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.