k.ú.: 754927 - Skřeněř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570508 - Nový Bydžov NUTS5 CZ0521570508
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 525 3542979
zahrada 143 93037
travní p. 80 126999
lesní poz 1 1396489
vodní pl. nádrž umělá 6 5914
vodní pl. rybník 3 32393
vodní pl. tok přirozený 37 16110
vodní pl. tok umělý 19 11193
vodní pl. zamokřená pl. 1 492
zast. pl. společný dvůr 3 1463
zast. pl. zbořeniště 7 2708
zast. pl. 151 72101
ostat.pl. jiná plocha 30 22908
ostat.pl. manipulační pl. 14 18580
ostat.pl. neplodná půda 1 111
ostat.pl. ostat.komunikace 102 85146
ostat.pl. silnice 10 68355
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3416
ostat.pl. zeleň 21 33995
Celkem KN 1155 5534389
Par. DKM 1155 5534389
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 101
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 139
LV 225
spoluvlastník 366

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.2001 doplnění ZE-DKM již na celém KÚ
DKM 1:1000 01.05.1995
S-SK GS 1:2880 1841 01.05.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 24.08.2019 05:08

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.