k.ú.: 754862 - Starosedlský Hrádek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564583 - Starosedlský Hrádek NUTS5 CZ020B564583
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 2395616
zahrada 113 87257
travní p. 73 358967
lesní poz 39 826620
vodní pl. nádrž umělá 4 198729
vodní pl. rybník 1 5470
vodní pl. tok přirozený 12 11691
vodní pl. tok umělý 8 7764
zast. pl. společný dvůr 1 1169
zast. pl. 126 63413
ostat.pl. jiná plocha 43 69130
ostat.pl. manipulační pl. 17 58821
ostat.pl. neplodná půda 14 16706
ostat.pl. ostat.komunikace 48 88603
ostat.pl. silnice 4 22593
ostat.pl. zeleň 7 7512
Celkem KN 629 4220061
Par. DKM 629 4220061
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 124
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 148
spoluvlastník 229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.06.2019
DKM-KPÚ 1:1000 13.04.2015
KMD 1:1000 06.12.2010 17.06.2019
KM-D 1:2000 08.12.2000 06.12.2010
S-SK GS 1:2880 1830 08.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.08.2019 16:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.