k.ú.: 754862 - Starosedlský Hrádek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564583 - Starosedlský Hrádek NUTS5 CZ020B564583
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 2392733
zahrada 115 87257
travní p. 73 358721
lesní poz 39 826620
vodní pl. nádrž umělá 4 198729
vodní pl. rybník 1 5470
vodní pl. tok přirozený 12 11691
vodní pl. tok umělý 8 7764
zast. pl. společný dvůr 1 1169
zast. pl. 127 65190
ostat.pl. jiná plocha 48 70568
ostat.pl. manipulační pl. 17 58821
ostat.pl. neplodná půda 14 16706
ostat.pl. ostat.komunikace 46 88518
ostat.pl. silnice 4 22593
ostat.pl. zeleň 7 7512
Celkem KN 635 4220062
Par. DKM 634 4219916
Par. KMD 1 146
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 56
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 125
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 149
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.06.2019
DKM-KPÚ 1:1000 13.04.2015
KMD 1:1000 06.12.2010 17.06.2019
KM-D 1:2000 08.12.2000 06.12.2010
S-SK GS 1:2880 1830 08.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 01.10.2020 07:53

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička