k.ú.: 754854 - Starojická Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599905 - Starý Jičín NUTS5 CZ0804599905
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 606 3528247
zahrada 252 265635
travní p. 119 316157
lesní poz 85 993131
vodní pl. nádrž umělá 1 1603
vodní pl. tok přirozený 14 3933
vodní pl. tok umělý 100 30279
zast. pl. společný dvůr 6 742
zast. pl. zbořeniště 3 926
zast. pl. 200 87551
ostat.pl. jiná plocha 55 65419
ostat.pl. manipulační pl. 21 21403
ostat.pl. neplodná půda 12 8811
ostat.pl. ostat.komunikace 129 124168
ostat.pl. pohřeb. 3 2478
ostat.pl. silnice 15 35679
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 4546
ostat.pl. zeleň 1 1111
Celkem KN 1629 5491819
Par. KMD 1629 5491819
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 117
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 194
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 343
spoluvlastník 531

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2010
KM-D 1:2000 28.12.2000 21.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1833 28.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.06.2019 07:14

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.