k.ú.: 754854 - Starojická Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599905 - Starý Jičín NUTS5 CZ0804599905
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 608 3528247
zahrada 255 265416
travní p. 121 316276
lesní poz 85 993131
vodní pl. nádrž umělá 1 1603
vodní pl. tok přirozený 14 3933
vodní pl. tok umělý 100 30279
zast. pl. společný dvůr 6 742
zast. pl. zbořeniště 3 926
zast. pl. 201 87755
ostat.pl. jiná plocha 56 65543
ostat.pl. manipulační pl. 20 20888
ostat.pl. neplodná půda 12 8811
ostat.pl. ostat.komunikace 130 124405
ostat.pl. pohřeb. 3 2478
ostat.pl. silnice 15 35679
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 4546
ostat.pl. zeleň 1 1111
Celkem KN 1638 5491769
Par. KMD 1638 5491769
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 117
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 195
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 342
spoluvlastník 526

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2010
KM-D 1:2000 28.12.2000 21.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1833 28.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 29.09.2020 16:15

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička