k.ú.: 754838 - Stárkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574465 - Stárkov NUTS5 CZ0523574465
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52093 - Hronov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 51 607121
zahrada 257 188759
travní p. 413 1508497
lesní poz 249 2302313
vodní pl. rybník 1 1689
vodní pl. tok přirozený 29 43656
vodní pl. zamokřená pl. 3 1014
zast. pl. společný dvůr 3 174
zast. pl. zbořeniště 14 4019
zast. pl. 261 65690
ostat.pl. jiná plocha 71 64915
ostat.pl. manipulační pl. 26 13152
ostat.pl. neplodná půda 77 71229
ostat.pl. ostat.komunikace 157 154266
ostat.pl. pohřeb. 3 6837
ostat.pl. silnice 16 31340
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 41877
ostat.pl. zeleň 2 36100
Celkem KN 1643 5142648
Par. KMD 1643 5142648
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 136
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 6
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 252
byt.z. byt 40
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 2
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 44
LV 334
spoluvlastník 494

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2014
S-SK GS 1:2880 1840 12.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.09.2020 15:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička