k.ú.: 754781 - Staré Ždánice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575721 - Staré Ždánice NUTS5 CZ0532575721
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53091 - Lázně Bohdaneč

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 284 3883080
zahrada 309 148947
ovoc. sad 1 14847
travní p. 122 555976
lesní poz les(ne hospodář) 13 175839
lesní poz 6 36945
vodní pl. nádrž přírodní 4 6698
vodní pl. tok umělý 21 73408
zast. pl. společný dvůr 13 1419
zast. pl. zbořeniště 1 112
zast. pl. 288 132143
ostat.pl. dobývací prost. 28 231268
ostat.pl. jiná plocha 70 146688
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 111
ostat.pl. manipulační pl. 19 50491
ostat.pl. neplodná půda 6 6512
ostat.pl. ostat.komunikace 89 110365
ostat.pl. plantáž dřevin 3 33228
ostat.pl. pohřeb. 1 1624
ostat.pl. silnice 22 112843
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9078
ostat.pl. zeleň 2 3531
Celkem KN 1306 5735153
Par. DKM 1306 5735153
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 152
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 49
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 9
rozestav. 2
Celkem BUD 279
byt.z. byt 8
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 12
LV 390
spoluvlastník 707

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.11.2009 1:1000 17.12.2009 *)
DKM 1:1000 13.12.2007 intravilán - převedení
ZMVM 1:2000 21.12.1989 17.12.2009
S-SK GS 1:2880 1840 21.12.1989


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 30.09.2020 06:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička