k.ú.: 754641 - Mchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561185 - Staré Sedliště NUTS5 CZ0327561185
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 2566150
zahrada 36 19410
travní p. 65 379370
lesní poz 19 766224
vodní pl. rybník 3 127243
vodní pl. tok umělý 16 15011
vodní pl. zamokřená pl. 1 3916
zast. pl. zbořeniště 4 1484
zast. pl. 34 21672
ostat.pl. dálnice 2 32203
ostat.pl. jiná plocha 19 23476
ostat.pl. neplodná půda 2 6076
ostat.pl. ostat.komunikace 26 56830
ostat.pl. silnice 7 59112
ostat.pl. zeleň 12 66275
Celkem KN 295 4144452
Par. DKM 292 3684498
Par. KMD 3 459954
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 34
LV 67
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 04.06.2018
KMD 1:1000 20.06.2017
S-SK GS 1:2880 1838 03.06.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 27.09.2020 06:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička