k.ú.: 754633 - Staré Ransko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568945 - Krucemburk NUTS5 CZ0631568945
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 69 137850
zahrada 171 94327
travní p. 280 740734
lesní poz les s budovou 11 661
lesní poz 76 12285060
vodní pl. nádrž umělá 6 925
vodní pl. rybník 11 865435
vodní pl. tok přirozený 11 14463
vodní pl. tok umělý 23 12933
zast. pl. společný dvůr 1 15
zast. pl. zbořeniště 5 3092
zast. pl. 203 61493
ostat.pl. jiná plocha 19 10703
ostat.pl. manipulační pl. 35 45943
ostat.pl. neplodná půda 48 47482
ostat.pl. ostat.komunikace 48 54069
ostat.pl. silnice 9 24851
ostat.pl. skládka 1 828
ostat.pl. zeleň 1 385
Celkem KN 1028 14401249
Par. KMD 1028 14401249
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 91
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 4
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 37
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 200
LV 252
spoluvlastník 375

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.07.2017
S-SK GS 1:2880 1824 11.07.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 06.06.2020 07:59

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.