k.ú.: 754633 - Staré Ransko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568945 - Krucemburk NUTS5 CZ0631568945
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 69 137850
zahrada 171 94327
travní p. 280 742504
lesní poz les s budovou 11 661
lesní poz 75 12283085
vodní pl. rybník 11 865435
vodní pl. tok přirozený 11 14870
vodní pl. tok umělý 23 12933
zast. pl. společný dvůr 1 15
zast. pl. zbořeniště 5 3092
zast. pl. 204 60403
ostat.pl. jiná plocha 18 7648
ostat.pl. manipulační pl. 35 46830
ostat.pl. neplodná půda 49 49488
ostat.pl. ostat.komunikace 47 53813
ostat.pl. silnice 11 27082
ostat.pl. skládka 1 828
ostat.pl. zeleň 1 385
Celkem KN 1023 14401249
Par. KMD 1023 14401249
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 91
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 4
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 37
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 201
LV 254
spoluvlastník 380

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.07.2017
S-SK GS 1:2880 1824 11.07.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.07.2019 16:43

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.