k.ú.: 754617 - Staré Město u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 550752 - Staré Město NUTS5 CZ0722550752
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72071 - Staré Město

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6881 14360693
vinice 114 161121
zahrada 1307 500454
ovoc. sad 159 83788
travní p. 215 347106
lesní poz 56 53451
vodní pl. nádrž přírodní 2 23905
vodní pl. nádrž umělá 3 43951
vodní pl. rybník 51 86897
vodní pl. tok přirozený 455 742295
vodní pl. tok umělý 8 26932
vodní pl. zamokřená pl. 3 866
zast. pl. společný dvůr 11 6230
zast. pl. zbořeniště 117 22233
zast. pl. 3028 1044043
ostat.pl. dráha 48 469196
ostat.pl. jiná plocha 1150 741969
ostat.pl. manipulační pl. 863 746942
ostat.pl. neplodná půda 258 59901
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 30226
ostat.pl. ostat.komunikace 2085 685854
ostat.pl. pohřeb. 6 21129
ostat.pl. silnice 444 365474
ostat.pl. skládka 1 1742
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 47542
ostat.pl. zeleň 346 158641
Celkem KN 17634 20832581
Par. DKM 17634 20832581
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 14
č.p. bydlení 935
č.p. byt.dům 75
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 53
č.p. obchod 13
č.p. obč.vyb 42
č.p. obč.vyb. 17
č.p. prům.obj 15
č.p. rod.dům 741
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 14
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 83
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 7
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 186
bez čp/če jiná st. 155
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 103
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 46
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 34
bez čp/če zem.stav 102
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo jez 3
vod.dílo plav.úč. 3
Celkem BUD 2730
byt.z. byt 754
byt.z. j.nebyt 5
byt.z. rozest. 4
obč.z. byt 63
obč.z. garáž 15
obč.z. j.nebyt 8
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 851
LV 4292
spoluvlastník 6653

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2000 Geodis Brno
Ins. A 1:1000 01.01.1969 04.12.2000 OÚGK Brno - reambulace 1969
THM-V 1:2000 01.01.1956 04.12.2000 OÚGK Brno - extravilán 1:2000
Ins. A 1:1000 04.09.1931 01.01.1969 OÚGK - 1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1951


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 15.07.2020 05:16

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.