k.ú.: 754617 - Staré Město u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 550752 - Staré Město NUTS5 CZ0722550752
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72071 - Staré Město

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6891 14382998
vinice 114 161121
zahrada 1307 501051
ovoc. sad 159 83788
travní p. 215 347106
lesní poz 56 53451
vodní pl. nádrž přírodní 2 23905
vodní pl. nádrž umělá 3 43951
vodní pl. rybník 51 86897
vodní pl. tok přirozený 455 742295
vodní pl. tok umělý 8 26932
vodní pl. zamokřená pl. 3 866
zast. pl. společný dvůr 11 6230
zast. pl. zbořeniště 118 23045
zast. pl. 3010 1037911
ostat.pl. dráha 48 469196
ostat.pl. jiná plocha 1133 734815
ostat.pl. manipulační pl. 859 746751
ostat.pl. neplodná půda 258 59901
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 30226
ostat.pl. ostat.komunikace 2074 675589
ostat.pl. pohřeb. 6 21129
ostat.pl. silnice 444 365474
ostat.pl. skládka 1 1742
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 47542
ostat.pl. zeleň 346 158668
Celkem KN 17595 20832580
Par. DKM 17595 20832580
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 14
č.p. bydlení 949
č.p. byt.dům 75
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 53
č.p. obchod 12
č.p. obč.vyb 43
č.p. obč.vyb. 17
č.p. prům.obj 15
č.p. rod.dům 728
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 14
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 83
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 7
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 181
bez čp/če jiná st. 148
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 103
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 45
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 33
bez čp/če zem.stav 99
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo jez 3
vod.dílo plav.úč. 3
Celkem BUD 2713
byt.z. byt 754
byt.z. j.nebyt 5
byt.z. rozest. 4
obč.z. byt 59
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 8
obč.z. rozest. 16
Celkem JED 849
LV 4295
spoluvlastník 6602

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2000 Geodis Brno
Ins. A 1:1000 01.01.1969 04.12.2000 OÚGK Brno - reambulace 1969
THM-V 1:2000 01.01.1956 04.12.2000 OÚGK Brno - extravilán 1:2000
Ins. A 1:1000 04.09.1931 01.01.1969 OÚGK - 1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1951


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 05.12.2019 19:09

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.