k.ú.: 754609 - Vitíněves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547212 - Staré Město pod Landštejnem NUTS5 CZ0313547212
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31052 - Nová Bystřice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 9 5653
travní p. 57 506780
lesní poz 107 2944441
vodní pl. nádrž umělá 2 86759
vodní pl. rybník 12 60509
vodní pl. tok přirozený 2 3349
vodní pl. zamokřená pl. 3 2463
zast. pl. zbořeniště 1 695
zast. pl. 30 13017
ostat.pl. jiná plocha 26 48717
ostat.pl. manipulační pl. 9 19040
ostat.pl. neplodná půda 18 14416
ostat.pl. ostat.komunikace 57 72993
ostat.pl. silnice 16 10464
Celkem KN 349 3789296
Par. KMD 349 3789296
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
vod.dílo hráz př. 6
Celkem BUD 18
LV 23
spoluvlastník 31

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2009
S-SK GS 1:2880 1828 10.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 26.09.2020 18:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička