k.ú.: 754552 - Dobrotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547212 - Staré Město pod Landštejnem NUTS5 CZ0313547212
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31052 - Nová Bystřice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 325183
zahrada 47 31558
travní p. 225 917903
lesní poz 59 3981421
vodní pl. rybník 2 1396
vodní pl. tok umělý 14 6965
zast. pl. zbořeniště 3 1478
zast. pl. 26 12159
ostat.pl. jiná plocha 13 15133
ostat.pl. manipulační pl. 3 4099
ostat.pl. neplodná půda 42 22035
ostat.pl. ostat.komunikace 71 80319
ostat.pl. silnice 1 8082
ostat.pl. zeleň 1 11
Celkem KN 517 5407742
Par. KMD 517 5407742
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 26
LV 30
spoluvlastník 40

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.04.2009
S-SK GS 1:2880 1900 07.04.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 30.09.2020 05:58

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička