k.ú.: 754544 - Velké Vrbno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541079 - Staré Město NUTS5 CZ0715541079
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 157
travní p. 152 962483
lesní poz 822 8751523
vodní pl. nádrž umělá 1 1410
vodní pl. tok přirozený 5 16686
vodní pl. zamokřená pl. 1 557
zast. pl. zbořeniště 3 546
zast. pl. 42 7842
ostat.pl. jiná plocha 76 400811
ostat.pl. manipulační pl. 1 1171
ostat.pl. neplodná půda 95 34843
ostat.pl. ostat.komunikace 92 108100
ostat.pl. silnice 6 18224
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 291
Celkem KN 1298 10304644
Par. KMD 1298 10304644
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 3
Celkem BUD 40
LV 49
spoluvlastník 58

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 04.11.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.07.2019 22:53

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.