k.ú.: 754528 - Staré Město pod Králickým Sněžníkem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541079 - Staré Město NUTS5 CZ0715541079
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 62216
zahrada 340 114074
travní p. 1285 11817623
lesní poz 1080 6318865
vodní pl. nádrž přírodní 2 3111
vodní pl. nádrž umělá 1 1642
vodní pl. tok přirozený 150 135244
vodní pl. tok umělý 11 19158
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 50
vodní pl. zamokřená pl. 109 583198
zast. pl. společný dvůr 7 416
zast. pl. zbořeniště 37 9544
zast. pl. 755 161336
ostat.pl. dráha 4 41001
ostat.pl. jiná plocha 420 322050
ostat.pl. manipulační pl. 136 181485
ostat.pl. neplodná půda 512 479874
ostat.pl. ostat.komunikace 492 469458
ostat.pl. pohřeb. 1 4604
ostat.pl. silnice 72 131323
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 65532
ostat.pl. zeleň 21 5430
Celkem KN 5505 20927234
Par. KMD 5505 20927234
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 47
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 25
č.p. rod.dům 268
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 2
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 20
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če garáž 151
bez čp/če jiná st. 102
bez čp/če obč.vyb. 25
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 19
bez čp/če zem.stav 39
rozestav. 5
vod.dílo vodní el 5
Celkem BUD 737
byt.z. byt 158
byt.z. j.nebyt 9
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 169
LV 701
spoluvlastník 951

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.03.2011
S-SK ŠS 1834 08.03.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 29.09.2020 17:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička