k.ú.: 754528 - Staré Město pod Králickým Sněžníkem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541079 - Staré Město NUTS5 CZ0715541079
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 62216
zahrada 340 114340
travní p. 1285 11817687
lesní poz 1080 6318865
vodní pl. nádrž přírodní 2 3111
vodní pl. nádrž umělá 1 1642
vodní pl. tok přirozený 140 132101
vodní pl. tok umělý 11 19158
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 50
vodní pl. zamokřená pl. 106 583198
zast. pl. společný dvůr 7 416
zast. pl. zbořeniště 38 9591
zast. pl. 771 167188
ostat.pl. dráha 4 41001
ostat.pl. jiná plocha 399 318226
ostat.pl. manipulační pl. 129 180553
ostat.pl. neplodná půda 512 479874
ostat.pl. ostat.komunikace 481 469341
ostat.pl. pohřeb. 1 4604
ostat.pl. silnice 70 131161
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 67481
ostat.pl. zeleň 21 5430
Celkem KN 5469 20927234
Par. KMD 5469 20927234
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 47
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 26
č.p. rod.dům 269
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 2
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 20
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 150
bez čp/če jiná st. 102
bez čp/če obč.vyb. 25
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 19
bez čp/če zem.stav 54
rozestav. 5
vod.dílo vodní el 5
Celkem BUD 750
byt.z. byt 158
byt.z. j.nebyt 9
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 169
LV 707
spoluvlastník 955

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.03.2011
S-SK ŠS 1834 08.03.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.07.2019 13:04

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.