k.ú.: 754510 - Malé Vrbno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541079 - Staré Město NUTS5 CZ0715541079
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 353
travní p. 53 491414
lesní poz 124 625947
vodní pl. tok přirozený 5 3348
zast. pl. zbořeniště 13 3353
zast. pl. 21 5916
ostat.pl. jiná plocha 44 54057
ostat.pl. manipulační pl. 11 27506
ostat.pl. neplodná půda 37 20895
ostat.pl. ostat.komunikace 46 39734
ostat.pl. silnice 1 4579
Celkem KN 356 1277102
Par. KMD 356 1277102
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 2
Celkem BUD 20
LV 31
spoluvlastník 42

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.03.2012
S-SK ŠS 1824 06.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.08.2019 04:58

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.