k.ú.: 754421 - Panský - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562823 - Staré Křečany NUTS5 CZ0421562823
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42121 - Rumburk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 87364
zahrada 21 8555
travní p. 41 591453
lesní poz 24 2969246
vodní pl. nádrž umělá 1 94
zast. pl. zbořeniště 12 3171
zast. pl. 20 6243
ostat.pl. dráha 1 11609
ostat.pl. jiná plocha 4 2083
ostat.pl. neplodná půda 8 10835
ostat.pl. ostat.komunikace 29 45120
ostat.pl. silnice 2 3254
ostat.pl. zeleň 1 57
Celkem KN 171 3739084
Par. KMD 171 3739084
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 20
LV 24
spoluvlastník 30

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.11.2010
S-SK GS 1:2880 1843 06.11.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 19.06.2019 07:28

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.