k.ú.: 754404 - Staré Hutě na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592587 - Staré Hutě NUTS5 CZ0722592587
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 64365
zahrada 120 108786
travní p. 383 1157763
lesní poz 80 5687207
vodní pl. nádrž přírodní 1 15
vodní pl. nádrž umělá 12 4648
vodní pl. tok přirozený 26 13948
vodní pl. zamokřená pl. 1 1334
zast. pl. společný dvůr 1 4
zast. pl. zbořeniště 7 1663
zast. pl. 118 40791
ostat.pl. jiná plocha 171 92362
ostat.pl. manipulační pl. 4 2004
ostat.pl. neplodná půda 41 17252
ostat.pl. ostat.komunikace 65 91976
ostat.pl. silnice 4 57250
ostat.pl. zeleň 1 363
Celkem KN 1101 7341731
Par. KMD 1101 7341731
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 78
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 114
LV 167
spoluvlastník 211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1827 11.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 16.12.2019 02:54

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.