k.ú.: 754323 - Staré Hobzí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547204 - Staré Hobzí NUTS5 CZ0313547204
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 600 7841962
zahrada 211 96763
ovoc. sad 1 9417
travní p. 193 839295
lesní poz les s budovou 6 239
lesní poz ostat.komunikace 1 809
lesní poz 261 6609379
vodní pl. nádrž umělá 6 20983
vodní pl. rybník 7 35839
vodní pl. tok přirozený 21 165238
vodní pl. tok umělý 80 63950
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 13
vodní pl. zamokřená pl. 4 29052
zast. pl. společný dvůr 9 4796
zast. pl. zbořeniště 1 67
zast. pl. 390 114232
ostat.pl. jiná plocha 122 117352
ostat.pl. manipulační pl. 71 90683
ostat.pl. neplodná půda 275 297273
ostat.pl. ostat.komunikace 204 252831
ostat.pl. pohřeb. 1 4240
ostat.pl. silnice 14 90447
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 28744
ostat.pl. zeleň 29 38143
Celkem KN 2516 16751747
Par. DKM 2252 10642510
Par. KMD 264 6109237
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 146
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 53
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 35
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 379
byt.z. byt 14
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 18
LV 314
spoluvlastník 421

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.02.2013
DKM 1:1000 30.11.2012
DKM-KPÚ 27.12.2009 1:1000 12.01.2010 *) JPÚ na upřesnění přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1888 05.02.2013 reambulace


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 01.10.2020 07:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička