k.ú.: 754307 - Staré Heřminovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 551813 - Staré Heřminovy NUTS5 CZ0801551813
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81032 - Horní Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 232 6362864
zahrada 202 129473
travní p. 133 486193
lesní poz 43 2715310
vodní pl. nádrž umělá 1 3637
vodní pl. tok přirozený 62 31882
vodní pl. zamokřená pl. 3 1939
zast. pl. společný dvůr 2 285
zast. pl. zbořeniště 25 12526
zast. pl. 149 87779
ostat.pl. jiná plocha 31 34294
ostat.pl. manipulační pl. 12 13371
ostat.pl. neplodná půda 83 88065
ostat.pl. ostat.komunikace 157 152296
ostat.pl. pohřeb. 1 1324
ostat.pl. silnice 15 90231
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2060
ostat.pl. zeleň 1 288
Celkem KN 1153 10213817
Par. KMD 1153 10213817
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 91
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 147
LV 142
spoluvlastník 187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 25.09.2020 23:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička