k.ú.: 754161 - Prostřední Staré Buky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579661 - Staré Buky NUTS5 CZ0525579661
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 1367274
zahrada mez, stráň 1 123
zahrada 150 149219
travní p. mez, stráň 7 3349
travní p. 295 1178194
lesní poz 87 2694550
vodní pl. rybník 11 138590
vodní pl. tok přirozený 63 32135
vodní pl. tok umělý 1 1282
vodní pl. zamokřená pl. 1 1185
zast. pl. zbořeniště 2 139
zast. pl. 230 38761
ostat.pl. jiná plocha 308 278190
ostat.pl. manipulační pl. 8 19522
ostat.pl. mez, stráň 1 451
ostat.pl. neplodná půda 9 8608
ostat.pl. ostat.komunikace 108 100960
ostat.pl. pohřeb. 1 1812
ostat.pl. silnice 11 32015
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 19970
ostat.pl. zeleň 3 1718
Celkem KN 1376 6068047
Par. DKM 1375 6068007
Par. KMD 1 40
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 68
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 57
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 220
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 283
spoluvlastník 405

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.11.2018
KMD 1:1000 10.09.2013
DKM-KPÚ 28.12.2012 1:1000 16.01.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1841 10.09.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.09.2020 05:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička