k.ú.: 754153 - Horní Staré Buky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579661 - Staré Buky NUTS5 CZ0525579661
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 411 2298126
zahrada 37 30542
travní p. 554 1345471
lesní poz 233 4132197
vodní pl. nádrž umělá 3 3818
vodní pl. tok přirozený 45 15279
vodní pl. tok umělý 1 724
zast. pl. společný dvůr 1 978
zast. pl. zbořeniště 5 1092
zast. pl. 143 36771
ostat.pl. jiná plocha 229 190615
ostat.pl. manipulační pl. 41 40024
ostat.pl. neplodná půda 9 4639
ostat.pl. ostat.komunikace 146 133145
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 5910
Celkem KN 1876 8239331
Par. KMD 1876 8239331
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 9
Celkem BUD 141
LV 189
spoluvlastník 306

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.07.2013
S-SK GS 1:2880 1840 31.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 18.08.2019 13:56

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.