k.ú.: 754137 - Dolní Staré Buky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579661 - Staré Buky NUTS5 CZ0525579661
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 1034084
zahrada 27 19222
travní p. 210 1230357
lesní poz 90 784343
vodní pl. nádrž umělá 1 2705
vodní pl. tok přirozený 20 19921
vodní pl. tok umělý 16 20694
vodní pl. zamokřená pl. 14 34981
zast. pl. společný dvůr 2 831
zast. pl. zbořeniště 4 333
zast. pl. 88 24140
ostat.pl. dráha 4 26438
ostat.pl. jiná plocha 160 233774
ostat.pl. manipulační pl. 9 23210
ostat.pl. neplodná půda 17 28926
ostat.pl. ostat.komunikace 53 50867
ostat.pl. silnice 5 22041
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 28058
ostat.pl. zeleň 1 3613
Celkem KN 798 3588538
Par. DKM 798 3588538
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če ubyt.zař 8
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 88
LV 119
spoluvlastník 149

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.06.2009
DKM-KPÚ 18.02.2009 1:1000 23.02.2009 *) JPÚ - extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 05.06.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 05.06.2020 14:47

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.