k.ú.: 754056 - Stará Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570915 - Stará Voda NUTS5 CZ0521570915
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 455 2872237
zahrada 99 62078
travní p. 25 48542
vodní pl. nádrž umělá 14 28057
vodní pl. rybník 3 49483
vodní pl. tok přirozený 28 16824
vodní pl. tok umělý 10 1374
zast. pl. společný dvůr 5 4483
zast. pl. zbořeniště 3 945
zast. pl. 105 64275
ostat.pl. dráha 1 16969
ostat.pl. dálnice 1 13589
ostat.pl. jiná plocha 61 107326
ostat.pl. manipulační pl. 17 18709
ostat.pl. neplodná půda 1 804
ostat.pl. ostat.komunikace 69 55567
ostat.pl. pohřeb. 4 4284
ostat.pl. silnice 11 52268
ostat.pl. zeleň 2 1040
Celkem KN 914 3418854
Par. DKM 914 3418854
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. rod.dům 6
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 97
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 190
spoluvlastník 334

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.11.2009
DKM-KPÚ 14.06.2007 1:1000 22.06.2007 *) 25% extravilán
THM-V 1:2000 01.04.1961 10.11.2009
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.08.2019 02:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.